Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Nhà máy phía Nam cho máy cắt Laser sắp ra mắt

Nov 29, 2016


Vào tháng 3 năm 2016, nhà máy phía Nam có diện tích 30 mẫu Anh đã bị phá vỡ.

Nhà máy mới sẽ được coi là tầng hầm mới để phát triển máy cắt Laser,

dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2017.