Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Loại máy cắt

Nhiều loại kéo. Phân loại của máy cắt, từ điểm nhìn khác nhau, có một phương pháp khác nhau. Bởi cắt đường có thể được chia thành qua cắt và cắt theo chiều dọc; bởi là cắt tấm của nhiệt độ được chia cắt nóng và lạnh cắt; bởi cắt máy của ổ đĩa cách được chia thành cơ khí cắt, và cắt thủy lực và khí nén cắt; bởi máy khung của hình thức được chia thành mở loại cá sấu cắt và đóng cửa loại cần cắt; bởi cắt tấm của giống chia thành phôi thép cắt máy, và tấm cắt máy và thép cắt máy và ống máy, cắt.