Trang chủ > Tin tức > Nội dung

So sánh các đấm máy và máy khoan:

Sep 24, 2015

Giếng khoan được khoan trong khoan lỗ trong các tài liệu quá trình đấm là lực hấp dẫn để đó khoan xuống vào lỗ.

Đấm máy là thích hợp cho vật liệu mềm cắt, khoan khoan ra khỏi lỗ sẽ được cắt giảm, không bằng phẳng.

Khoan máy gia công vật liệu cứng, bởi vì các lực lượng của punch thường cố gắng để crack các tài liệu.