Laser khắc vào một ảnh bitmap và vector khắc khắc theo hai cách:

Bitmap khắc: Hãy để đồ họa trong PHOTOSHOP chúng ta cần khắc cho lưới xử lý và chuyển đổi sang đơn sắc BMP định dạng, sau đó trong một chuyên dụng khắc và cắt mở các đồ họa tập tin trong phần mềm. Theo các tài liệu chúng tôi xử lý thích hợp tham số tập hợp chúng tôi có thể sau đó bấm vào chạy, máy khắc laser được chạm khắc theo hiệu ứng lưới của tập tin đồ họa.

Vector khắc: sử dụng véc tơ phần mềm chẳng hạn như Coreldraw, AutoCad, Iluustrator, thiết kế bố trí, và xuất khẩu các đồ họa như PLT, DXF, định dạng AI, đánh dấu và tác phẩm điêu khắc bằng cách sử dụng chuyên dụng laser cắt phần mềm để mở các tập tin đồ họa, chuyển giao cho laser khắc máy xử lý.